Welcome! မဂၤလာပါ

Blog Post

စာမူမ်ားေတာင္းခံျခင္း

ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအသင္း

မ်ိဳးႏြယ္စုသတင္းစာေစာင္

P.O. Box: 20196, West Palm Beach, FL 33416

သို႔

လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား

ရက္စြဲ။  ။ ၂၀၁၀ခု၊ ၾသဂုတ္လ (၂၄)ရက္

“ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားသတင္းစာေစာင္ ” ကို ယခုႏွစ္ဇြန္လမွစတင္၍ ေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အတြဲ(၁) အမွတ္(၁)အျဖစ္ ထုတ္ေ၀ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

၁။ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအသင္းႀကီး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အသင္း၀င္မ်ားသို႔ပံုမွန္အစီရင္ခံသြားရန္။

၂။ နီးစပ္ရာျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း ဗဟုသုတဆိုင္ရာ၊ အသိပညာ အတတ္ပညာဆိုင္ရာ၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ၊ ဥပေဒေရး ဆိုင္ရာ၊ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ၊ လူမႈဖူလံုေရးဆိုင္ရာ၊ သိမွတ္စရာသတင္းမ်ားဆိုင္ရာ၊ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ဆိုင္ရာမ်ားကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္တတ္ႏိုင္သေလာက္ျဖန္႔ခ်ီေပးသြားရန္။

ဒုတိယအႀကိမ္ထုတ္ေ၀မည့္ ” ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား သတင္းစာေစာင္ ” အတြက္ ေအာက္ပါ လိပ္စာအတိုင္း “စာမူ”မ်ားဆက္သြယ္ေပးပို႔ၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

UNOB အဖြဲ႕၀င္ေသာ္၎၊ အဖြဲ႕၀င္မဟုတ္သူေသာ္၎ မည္သူမဆိုပါ၀င္ေရးသားႏိုင္ၾကပါသည္။ စာေစာင္သည္ Comm unity အက်ိဳးအတြက္သာလွ်င္ျဖစ္၍ စာမူခေငြေၾကးခ်ီးျမင့္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

ေအာက္ပါေခါင္းစဥ္အရ၎၊ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ၎ ေပးပို႔ႏိုင္ၾကပါသည္။ ဗဟုသုတ၊ ရသစာေပ၊ ကဗ်ာ၊ ကာတြန္း၊ ေဆာင္းပါး၊ သတင္း၊ ဟာသ စသည္ျဖင့္ျဖစ္ပါသည္။

စာမူႏွင့္အတူ ကိုယ္တိုင္ေရးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျခားစာေစာင္မ်ားတြင္ေပးပို႔ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း တာ၀န္ယူေပးရမည္ျဖစ္ ပါသည္။

ဘာသာျပန္စာမူျဖစ္ပါက မူရင္းစာမူကိုပူးတြဲေပးပို႕ရပါမည္။

သတင္းေရးသားေပးပို႔ပါက သတင္းရရွိ (သို႔မဟုတ္) ျဖစ္ေပၚသည့္ ဇစ္ျမစ္ကိုထည့္သြင္းေဖာ္ျပရပါမည္။

စာမူပို႔ရာတြင္ ကြန္ပ်ဴတာစာမူျဖစ္ေစ၊ လက္ေရးစာမူျဖစ္ေစ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

စာေစာင္၏ပံုမွန္ထုတ္ေ၀မႈမွာ (၃)လ တစ္ႀကိမ္ျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ထုတ္ေ၀မႈ အတြဲ(၁) အမွတ္(၂)ကို စက္တင္ဘာလ တြင္ထုတ္ေ၀သြားပါမည္။

စာမူေရြးခ်ယ္ေရးမူမွာ UNOB အဖြဲ႕၏မူအတိုင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ www.unobusa.org တြင္အေသးစိတ္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ ပါသည္။

စာေစာင္ကိစၥဆက္သြယ္ရန္။   ။ UNOB, P.O. Box: 20196, West Palm Beach, FL 33416

136 South US Hwy 1, Vero Beach, FL 32962

thanvero@gmail.com, Cell Phone: 772-538-1343 / Fax: 772-567-0679

ေလးစားစြာျဖင့္ –

သန္းႏိုင္

စာေစာင္ထုတ္ေ၀ေရးတာ၀န္ခံ (ယာယီ)၊ UNOB-USA

စာမူေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

(၁) ေဒါက္တာဦးေက်ာ္ဦး

(၂) ကိုဘရန္ေ႐ွာင္မရန္

(၃) ကိုဂ်ိမ္း(စ္)လင္းထြန္း

(၄) ကိုရဲမင္းဦး

(၅) ကိုတယ္ရီေမာင္၀င္း

စာေစာင္ႀကီးၾကပ္သူ။ ေဒါက္တာဦးေက်ာ္ဦး

စာေစာင္အႀကံေပး။ ေဒါက္တာဦးေဖသန္းေမာင္၊ ေဒါက္တာဦးညြန္႔လြင္၊ ေဒါက္တာဦးက်င္စိန္ဟို၊ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေဇာ္၊ ဦးဆန္နီ၊ ဦးပက္ထရစ္၀မ္၊

စာတည္း(အဂၤလိပ္)။ ေဒါက္တာဦးညြန္႔လြင္၊ ကိုတယ္ရီေမာင္၀င္း

စာတည္း(ျမန္မာ)။ ကိုစိန္ျမင့္ေအာင္၊ ကိုရဲမင္းဦး၊ ကိုဂ်ိမ္း(စ္)လင္းထြန္း

က်န္းမာေရးပညာေပးက႑။ ေဒါက္တာဦးေဖသန္းေမာင္၊ ေဒါက္တာဦးက်င္စိန္ဟို၊ ေဒါက္တာဦးညြန္႔လြင္၊ ေဒါက္တာဦးခင္ေမာင္ေဇာ္၊ ေဒါက္တာေဒၚေထြးေထြးစိန္

ဥပေဒက႑။ ဦးပက္ထရစ္၀င္း

ဆက္သြယ္ေရး။ ကိုေဇာ္မင္းဦး၊ ကိုေန၀င္းထြန္း၊ ကိုဗဒင္၊ ကိုေအာင္စိုးလြင္(ကိုေမာင္စိုး)၊ ကိုသက္လြင္၊ ကိုခင္ေဇာ္(ကိုေဇာ္ႀကီး)၊ ကိုတင္ထြန္းဦး(ကိုရာဇာ)၊ ကိုသန္းလွ၊ ကိုေက်ာ္ေဌး

ျဖန္႔ခ်ီေရး။ ကိုေမာင္ငယ္၊ ကိုသီဟံ၊ ကိုေအာင္သူ၊ ကိုဂ်ိမ္း(စ္)လင္းထြန္း၊ ကိုေန၀င္းထြန္း၊ ကိုလိႈင္၀င္း၊ ကိုဗဒင္၊ ကိုေအာင္စိုးလြင္(ကိုေမာင္စိုး)၊ ကိုေဇာ္မင္းဦး၊ ကိုသန္းလွ၊ ကိုေက်ာ္ေဌး။

ျပင္ပဆက္ဆံေရး။ ကိုစိန္ျမင့္ေအာင္၊ ကိုဂ်ိမ္း(စ္)လင္းထြန္း၊ ကိုရဲမင္းဦး၊ ကိုဘရန္ေ႐ွာင္မရန္၊ ကိုတယ္ရီေမာင္၀င္း၊ ေဒါက္တာညြန္႔လြင္

စာစီစာ႐ိုက္။ ကိုသက္လြင္၊ ကိုရဲမင္းဦး၊ ကိုသန္းႏိုင္၊ မေမာ္ေမာ္စိုး၊ မၿငိမ္းႏု၊ မရႊန္းလဲ့ေက်ာ္။

ဓါတ္ပံု။ ကိုဘရန္ေ႐ွာင္မရန္၊ ကိုေအာင္ေအာင္သက္၊ ကိုထြန္းလင္းလတ္၊ ကိုရဲမင္းဦး။

ဒီဇိုင္းအျပင္အဆင္။ ကိုထြန္းလင္းလတ္။

တာ၀န္ခံထုတ္ေ၀သူ။ ကိုသန္းႏိုင္။

ဘ႑ာေရးမွႈး။ ကိုေအာင္ေအာင္သက္။

ထုတ္လုပ္သူ။ UNOB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Daw Mi Mi Mar
Obituary – နာေရးသတင္း

We are saddened by the news of Ar Gyi (Daw Mi Mi Mar) passing

Literary Event 2019 Banner Florida USA
2019 ဖေလာ္ရီဒါ စာေပေဟာေျပာပြဲ မွတ္တမ္း

ျမန္မာျပည္မွ ေရာက္ရွိေနေသာ စာေရးဆရာမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ဆရာခ်စ္ဦးညိဳ–ဆရာေမာင္စိန္ဝင္း(ပုတီးကုန္း)ႏွင့္ ဆရာ ညီပုေလးတို႔ ၃ ဦး၏ စာေပေဟာေျပာပြဲကို ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္ေန႔ မွာ ဖေလာ္ရီဒါ(ေတာင္ပိုင္း)ေရာက္ျမန္မာမိသားစုမ်ားက

myanmar literary event 2019 Florida
စာေပေဟာေျပာပြဲ ဖိတ္ၾကားလႊာ

ျမန္မာျပည္မွ ေရာက္ရွိေနေသာ စာေရးဆရာမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ဆရာခ်စ္ဦးညိဳ–ဆရာေမာင္စိန္ဝင္း(ပုတီးကုန္း)ႏွင့္ ဆရာ ညီပုေလးတို႔ ၃ ဦး၏ စာေပေဟာေျပာပြဲကို—ဖေလာ္ရီဒါ(ေတာင္ပိုင္း)ေရာက္ျမန္မာမိသားစုမ်ားကစုေပါင္း၍ ေအာက္ပါအစီအစဥ္တိုင္း က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္— သို႔ပါေသာေၾကာင့္ ရပ္နီးရပ္ေဝးမွ စာေပခ်စ္သူမ်ား မည္သူမဆို

Myanmar New Year Water Festival Thingyan in South Florida United States 2019 Easter Sunday
2019 S. Florida Water Festival ႏွစ္သစ္ကူး အတာသႀကၤန္

ဧပရယ္ ၂၁ရက္ | Easter Sunday 2019 Florida ေတာင္ပိုင္း ျမန္မာ့ရိုးရာ ႏွစ္သစ္ကူး အတာသႀကၤန္ကို သီတဂူဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ စည္းကားသိုက္ျမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း

Zawgyi Myanmar Font for iOS iPhone Ipad
Zawgyi Font and Myanmar Keyboard for iPhone and iPad

Download Zawgyi Font (1) Open “SAFARI BROWSER” on your iPhone or iPad (2) Click Here to

Android စက္မ်ား အသံုးျပဳနည္း (ျမန္မာလို)

Android စက္မ်ား အသံုးခ်ပံုကို ဗမာလို ေရးသားထားၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။  (Download PDF File) User’s Guide Page 1 User’s Guide Page 2 User’s

DV Form အတြက္ဓါတ္ပံု တည္းၿဖတ္နည္း

အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုမွာ လာေရာက္အေၿခခ်ဖို႔ ႏွစ္တိုင္း မဲေဖါက္ေပးတဲ့ DV lottery အစီအစဥ္ကို လူတိုင္းသိႀကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 600px-600px လို႔ သူတို႔ေတာင္းထားတဲ့ ဓါတ္ပံုအတြက္ ကိုယ္တိုင္မလုပ္တတ္ေတာ့ အဆင္မေၿပၿဖစ္ႀကတာေတြ

sony_GTV_L2
Sony Media Player review

ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမိသားစုေတြ ၿမန္မာဗြီဒီယိုေတြ ႀကည့္ႀကတာ သြားေလရာ သတိထားမိပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ခ်ိပ္၊ ႀကိဳးေတြ ရႈပ္ရွပ္ခတ္၊ ႀကည့္ေနရင္း ဟိုကမလာ။ ဒီကပ်က္၊ PC Virus

Western Union Myanmar Burma
Money Transfer

ၿမန္မာၿပည္ကို ႏိုင္ငံၿခားမွ ေငြပို႔မႈအတြက္ Western Union က တရား၀င္ ဖြင့္လွစ္ထားေႀကာင္း ႀကားရပါတယ္။ ၿမန္မာၿပည္ဖက္မွာ ထုတ္ေပးတဲ့ ေငြေစ်းကလည္း သင့္တင့္ပါတယ္။ ၀န္ေဆာင္ခ ႏႈံးထားေတြကေတာ့ US$500 အတြက္ $10.99

“မဟာဂီတ အမွတ္တရ” ဗီြဒီယို အၿပည့္အစံု

စာေပေဟာေၿပာပြဲညမွ ေဒၚမာမာေအး၏ မဟာဂီတ အမွတ္တရ ေဟာေၿပာမႈ ဗီြဒီယို အၿပည့္အစံု ၿဖစ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာမွာ Flash Player ရိွဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

iPhone without APPS
The 25 Best (Free) iPhone Apps

Smart Phone ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုက အဲဒီလို (Extended Functionalities) အဆံုးမရိွတဲ့ Idea အသစ္ေတြ  တိုးခ်င္သေလာက္ တိုးလာႏိုင္ေအာင္  ပို အသံုးတည့္လာေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ထားႀကတာ၊

Lytro_02.jpg
သမိုင္းအသစ္ေရးမည့္ Lytro Camera

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ၂၀၁၁ ႏို၀င္ဘာေလာက္က pcworld.com မွာ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတဲ့ Camera ေလးတစ္လံုး အေႀကာင္းဖတ္လိုက္မိပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ပဲ အဲဒီ camera ေလးရဲ႔ သမိုင္း၊ တီထြင္ထားတဲ့

SSV Grand Opening Ceremony Video

ေထရ၀ါဒ သံဃ၀ိဟာရ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား ကို West Palm beach, Florida တြင္ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန့က က်င္းပခဲ့ႀကပါသည္။

Zawgyi Font in a MAC OS(Apple) Video instruction
Zawgyi Font in a MAC OS(Apple) Video

MAC Version 10.14 (Mojave) မွာ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္နဲ႔ ပက္သက္ျပီး ျပသနာေတြျဖစ္ေနတယ္လို႔ ႀကားရပါတယ္။ Font Book ကို မသံုးပါနဲ႔။  Finder ကိုဖြင္႔ပါ။  

စာေပစကား၀ိုင္းမွ မွတ္တမ္းတင္ ဓါတ္ပံုမ်ား

ဆရာဦး၀င္းၿငိမ္း၊ ဆရာမႀကီးေဒၚပတၱၿမားခင္ တို႕ႏွင့္ စာေပေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုကို ႀသဂတ္လ ၁၄ရက္ေန႕ ဆရာဟိုးေနအိမ္ တြင္ၿပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တက္ေရာက္လာႀကသူမ်ား၏ ရန္ကုန္ စာေပ၊ စာနယ္ဇင္းႏွင့္

Dedicated Song to UNOB by Lashio Thein Aung

  Composed and Performed by The Great Legendary Jimmy Jack ( Lashio Thein Aung )   

Pictures from Concert

take a look,,,so cool…. [nggallery id=17]