RSSAll Entries in the "Newsletter" Category

UNOB Newsletter #3 has just been released

UNOB Newsletter #3 has just been released

U.N.O.B Newsletter  မ်ိဳးႏြယ္စုစာေစာင္ အမွတ္(၃)  ကို ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၀၁၂ တြင္ ပံုႏိွပ္ ၿပီးစီးသြားခဲ့ၿပီး စတင္ ေ၀ငွ ေနၿပီၿဖစ္ပါသည္။
အဖြဲ႕၏ ေနာက္ဆံုး Activities မ်ား၊ ဥကၠဌ ေဒါက္တာေက်ာ္ဦး၏ အပူလြန္ကဲၿခင္း ေ၀ဒနာ ေဆးပညာေဆာင္းပါး၊ ေႀကးမံုဦးေသာင္း၏ ေယာမင္းႀကီး ဦးဖိုးလိႈင္ႏွင့္ သတင္းစာ ေဆာင္းပါး၊ အဖြဲ႕၀င္ တစ္ခ်ိဳ႔၏ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား၊ ရယ္ေမာဖြယ္ ၿဖစ္ရပ္မ်ား အၿပင္ အဖြဲ႕၏ ဘ႑ာေရး စားရင္းရွင္းတမ္းမ်ား ကိုလည္း ၿပည့္ၿပည့္စံုစံု ေ၀ဆာစြာ ေဖၚၿပထားပါသည္။
အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ မအားလပ္သည့္ ႀကားမွ တစ္အုပ္ထက္ တစ္အုပ္ ဒီဇိုင္း၊ စာအုပ္ အရည္အေသြးႏွင့္ စာမ်ားပါ အေကာင္းဆံုး မဟုတ္သည့္တိုင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္ ႀကိဳးစားထားမႈကို ဤစာေစာင္တြင္ ေတြ႕ၿမင္ ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ယခုထက္ ပိုမို ေကာင္းမြန္လာေအာင္လည္း ႀကိဳးစားႀကဦးမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ ရသ မ်ိဳးစံုေအာင္ ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္လည္း ႀကိဳးစားေနပါသည္။ […]

UNOB Newsletter No.2

UNOB Newsletter No.2

အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ အားႀကိဳးမာန္တက္ အကူအညီေပးမႈမ်ားေႀကာင့္ မ်ိဳးႏြယ္စုသတင္းစာေစာင္ အမွတ္ ၂ ကို မႀကာခင္ ၿဖန္႔ေ၀ႏိုင္တာ့မည္ၿဖစ္ပါသည္။ အေႀကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေႀကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရေသာ္လည္း အရင္ အမွတ္(၁)ထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားထားပါသည္။ ေနာက္ထြက္မည့္ စာေစာင္မ်ားကိုလည္း အေတြ႔အႀကံဳမ်ား စုေဆာင္းရင္း၊ ေလ့လာရင္းၿဖင့္ တစ္ေစာင္ထက္ တစ္ေစာင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္ ႀကိဳးစားသြားႀကမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ သင့္ေတာ္ေသာ စာမူမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာရိုက္စာစီ အကူအညီေပးႏိုင္မည့္ သူမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း ဖိတ္ေခၚပါသည္။
အဖြဲ႕၀င္ ဟုတ္သည္ၿဖစ္ေစ၊ မဟုတ္သည္ၿဖစ္ေစ စာေစာင္ရယူလိုပါလွ်င္ info@unobusa.org သို႔  အမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာ ႏွင့္တကြ ဆက္သြယ္ပါ။ အခမဲ့ပို႔ေဆာင္ေပးမည္ ၿဖစ္ပါသည္။
Online ေပၚတြင္ အလြယ္တကူ ဖတ္ရႈ႕ႏိုင္ရန္ PDF file Link ကို ေအာက္ဖက္တြင္ ေဖၚၿပထားပါသည္။ မိမိ Connection Speed ေပၚ မူတည္၍ အခ်ိန္ အနည္းငယ္ […]

Newsletter No.2

Newsletter No.2

This is just a draft. I will wrap it up tomorrow.
Direct link  http://unobusa.org/wp-content/uploads/2011/07/UNOB_newsletter_2print.pdf
http://unobusa.org/wp-content/uploads/2011/07/UNOB_newsletter_2print.pdf

စာမူမ်ားေတာင္းခံျခင္း

စာမူမ်ားေတာင္းခံျခင္း

ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအသင္း
မ်ိဳးႏြယ္စုသတင္းစာေစာင္
P.O. Box: 20196, West Palm Beach, FL 33416
သို႔
လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား
ရက္စြဲ။  ။ ၂၀၁၀ခု၊ ၾသဂုတ္လ (၂၄)ရက္
“ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားသတင္းစာေစာင္ ” ကို ယခုႏွစ္ဇြန္လမွစတင္၍ ေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အတြဲ(၁) အမွတ္(၁)အျဖစ္ ထုတ္ေ၀ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
၁။ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအသင္းႀကီး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အသင္း၀င္မ်ားသို႔ပံုမွန္အစီရင္ခံသြားရန္။
၂။ နီးစပ္ရာျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း ဗဟုသုတဆိုင္ရာ၊ အသိပညာ အတတ္ပညာဆိုင္ရာ၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ၊ ဥပေဒေရး ဆိုင္ရာ၊ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ၊ လူမႈဖူလံုေရးဆိုင္ရာ၊ သိမွတ္စရာသတင္းမ်ားဆိုင္ရာ၊ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ဆိုင္ရာမ်ားကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္တတ္ႏိုင္သေလာက္ျဖန္႔ခ်ီေပးသြားရန္။
ဒုတိယအႀကိမ္ထုတ္ေ၀မည့္ ” ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား သတင္းစာေစာင္ ” အတြက္ ေအာက္ပါ လိပ္စာအတိုင္း “စာမူ”မ်ားဆက္သြယ္ေပးပို႔ၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။
UNOB အဖြဲ႕၀င္ေသာ္၎၊ အဖြဲ႕၀င္မဟုတ္သူေသာ္၎ မည္သူမဆိုပါ၀င္ေရးသားႏိုင္ၾကပါသည္။ စာေစာင္သည္ Comm unity အက်ိဳးအတြက္သာလွ်င္ျဖစ္၍ စာမူခေငြေၾကးခ်ီးျမင့္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။
ေအာက္ပါေခါင္းစဥ္အရ၎၊ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ၎ ေပးပို႔ႏိုင္ၾကပါသည္။ […]

UNOB Newsletter (Vol. 1)

UNOB Newsletter (Vol. 1)

မ်ိဳးႏြယ္စုသတင္းစာေစာင္ကို ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အၿဖစ္ ေအာင္ၿမင္စြာထုတ္ေ၀ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အခမဲ့ထုတ္ေ၀ၿဖန္႕ခ်ီၿခင္းၿဖစ္ၿပီး စာေစာင္ကုန္က်စရိပ္မ်ားကို Tampa မွ ကိုေမာင္စိုး၊ Boca Raton မွ ကိုေဇာ္ႀကီး၊ Vero Beach မွ ကိုသန္းႏိုင္တို႕က လွဴဒါန္းၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ စာေစာင္ၿဖစ္ေၿမာက္ေရးအတြက္ ကိုသန္းႏိုင္မွေန၍ အစမွအဆံုးတာ၀န္ယူ ၿပင္ဆင္ေပးခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။
စာေစာင္ထုတ္ေ၀ရၿခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၿပည္ပတြင္ေရာက္ရိွ ေနႀကေသာ ၿမန္မာ့အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ဥပေဒေရးမ်ားကို တတ္အားသ၍ အၿပန္အလွန္ အကူအညီမ်ား ေပးႏိုင္ႀကေစရန္ အတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ စာေစာင္၏ပထမဆံုး စာမ်က္ႏွာတြင္ပါရိွေသာ ကိုေက်ာ္ဦးမွ ရွင္းလင္းတင္ၿပထားခ်က္မ်ားကို ဖတ္ႀကည့္လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ UNOB အဖြဲ႕၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္မည္ ၿဖစ္ပါသည္။
ပထမဆံုးအႀကိမ္ၿဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ၿပည့္စံုမႈနည္းမည္ ၿဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္ ထုတ္ေ၀မည့္ စာေစာင္မ်ားတြင္ ၿမန္မာ့အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြက္ […]

2010 Census Form Filling Guide Videos

2010 Census Form Filling Guide Videos

There are 63 different languages available now , please check your language in the following links.
63) Dinka
2010 site (language page-Dinka): http://2010. census.gov/ 2010census/ language/ dinka.php
YouTube: http://www.youtube. com/watch? v=Y48xEJQV874

62) Navajo
2010 site (language

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို စားစရာေတြ သယ္လာမယ္ဆိုရင္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို စားစရာေတြ သယ္လာမယ္ဆိုရင္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို စားစရာေတြ သယ္လာမယ္ဆိုရင္
ခ်မ္းေျမ့အိမ္
ျပည္ပေရာက္ေနၾကတ့ဲ ျမန္မာေတြ၊ ေရႊျပည္ေတာ္က လာမယ့္ေဆြမ်ဳိး၊ မိတ္ေဆြေတြကုိ လူႀကဳံမွာေလ့ရိွတာကေတာ့ အစားအစာပါပဲ။ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္လုိ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အလြမ္းေျဖဖုိ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ျမန္မာျပည္က စာအုပ္၊ မဂၢဇင္း၊ ဂ်ာနယ္ေတြ၊ သီခ်င္း၊ ႐ုပ္ရွင္၊

သတင္းစဥ္

သတင္းစဥ္

ေမြးဖြားျခင္းမဂၤလာ

ျမန္မာမ်ိဳးႏြယ္သမီးေလး ‘ေမသဇင္ဦး’ ကို ၂၀၁၀ခု၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁၈)ရက္ ၾကာႆပေတးေန႔ တြင္ ဖခင္ေဒါက္တာေက်ာ္ႏိုင္ဦး ႏွင့္ မိခင္မဇင္ႏြယ္၀င္း တို႔မွ ေကာင္းမြန္စြာဖြားျမင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ မိဘေဆြမ်ိဳး၊ မိတ္သဂၤဟမ်ားႏွင့္ UNOBအဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ၀မ္းသာဂုဏ္ယူစြာသြားေရာက္ၾကည့္႐ႈႀကိဳဆိုခဲ့ၾကပါသည္။
ေမြးဖြားျခင္းမ်ားစြာတြင္ လူသားတဦးေမြးဖြားျခင္းသည္မဂၤလာအရွိဆံုးပင္ျဖစ္ပါသည္။
ေဆာင္းမွာပြင့္ေသာသဇင္ပန္းကို ပင္ျမင့္ထက္မွာေမြးဖြားပါသည္။
ေငြသဇင္ပန္းကိုပင္ ဦးေခါင္းမွာတျမတ္တႏိုးပန္၍ ဂုဏ္တင့္ျခင္းျဖင့္ ေတာ္၀င္ပန္းအစစ္ တခမ္းတနားျဖစ္ရပါသည္။
ဖေလာ္ရီဒါ၏ေအးခ်မ္းေသာ ေဆာင္းမွာေမြးသည့္ သမီးေလးေမသဇင္ဦးသည္ ေအးခ်မ္းသာယာသည့္ ဘ၀၏ ခ်မ္းသာကိုရပါလိမ့္မည္။ ေတာ္၀င္ပန္း၏ ဂုဏ္တင့္ျခင္းမ်ိဳးျဖင့္ ႐ုပ္ဆင္းအလွ ေတာ္စြပညာ၊ ခ်မ္းသာျခင္းမက က်န္းမာျခင္းကတစ္ပါး၊ လူအမ်ားႏွင့္နတ္ခ်စ္ အက်ိဳးမ်ားစြာႏွင့္လူျဖစ္ေသာ အမိအဖမ်ား၏ ရတနာအစစ္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
ေကာင္းက်ိဳးရတနာဖူးပြင့္လာသို႔ ျပည့္စံုဂုဏ္ထူး ‘ေမသဇင္ဦး’သည္ သုခမ်ားစြာခ်စ္စရာျဖင့္ အသက္တစ္ရာမကရွည္ေစေသာ္၀္။

သတင္းစဥ္

သတင္းစဥ္

သမီးဦးရတနာဖြားျမင္ျခင္း
မေမသူဦး ကိုႀကိဳဆိုပါ၏
ကိုရဲမင္းဦး ႏွင့္  မသူဇာ ဇနီးေမာင္ႏွံတို႔၏ ပထမဆံုးသမီးဦး မေမသူဦး ကိုဇန္န၀ါရီလ(၂၁)ရက္ ၾကာႆပေတးေန႔ ညေနခ်မ္း(၄နာရီ၃၃မိနစ္)တြင္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ျမင္စြာ

သတင္းစဥ္

သတင္းစဥ္

ႏွစ္သစ္မဂၤလာ
ဓမၼာေလာကေက်ာင္းတိုက္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ဂုဏ၀ိသိဌပူဇာ  ပြဲသို႔ ခရစၥမတ္ေန႔ကမအားလပ္၍ မသြားေရာက္ႏိုင္ခဲ့ၾကေသာ ဒကာ ဒကာမမ်ားသည္