Welcome! မဂၤလာပါ

Author Archives: Than

စာမူမ်ားေတာင္းခံျခင္း

ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအသင္း မ်ိဳးႏြယ္စုသတင္းစာေစာင္ P.O. Box: 20196, West Palm Beach, FL 33416 သို႔ လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား ရက္စြဲ။  ။ ၂၀၁၀ခု၊ ၾသဂုတ္လ (၂၄)ရက္ “ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားသတင္းစာေစာင္ ” ကို ယခုႏွစ္ဇြန္လမွစတင္၍ ေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အတြဲ(၁) အမွတ္(၁)အျဖစ္ ထုတ္ေ၀ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ၁။ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအသင္းႀကီး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အသင္း၀င္မ်ားသို႔ပံုမွန္အစီရင္ခံသြားရန္။ ၂။ နီးစပ္ရာျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း ဗဟုသုတဆိုင္ရာ၊ အသိပညာ အတတ္ပညာဆိုင္ရာ၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ၊ ဥပေဒေရး ဆိုင္ရာ၊ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ၊ လူမႈဖူလံုေရးဆိုင္ရာ၊ သိမွတ္စရာသတင္းမ်ားဆိုင္ရာ၊ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ဆိုင္ရာမ်ားကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္တတ္ႏိုင္သေလာက္ျဖန္႔ခ်ီေပးသြားရန္။ ဒုတိယအႀကိမ္ထုတ္ေ၀မည့္ ” ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား သတင္းစာေစာင္ ” အတြက္ ေအာက္ပါ လိပ္စာအတိုင္း “စာမူ”မ်ားဆက္သြယ္ေပးပို႔ၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ UNOB အဖြဲ႕၀င္ေသာ္၎၊ အဖြဲ႕၀င္မဟုတ္သူေသာ္၎ မည္သူမဆိုပါ၀င္ေရးသားႏိုင္ၾကပါသည္။ စာေစာင္သည္ Comm unity အက်ိဳးအတြက္သာလွ်င္ျဖစ္၍ စာမူခေငြေၾကးခ်ီးျမင့္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ေအာက္ပါေခါင္းစဥ္အရ၎၊ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ၎ ေပးပို႔ႏိုင္ၾကပါသည္။ ဗဟုသုတ၊ ရသစာေပ၊ ကဗ်ာ၊ ကာတြန္း၊ ေဆာင္းပါး၊ သတင္း၊ ဟာသ စသည္ျဖင့္ျဖစ္ပါသည္။ စာမူႏွင့္အတူ ကိုယ္တိုင္ေရးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျခားစာေစာင္မ်ားတြင္ေပးပို႔ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း တာ၀န္ယူေပးရမည္ျဖစ္ ပါသည္။ ဘာသာျပန္စာမူျဖစ္ပါက မူရင္းစာမူကိုပူးတြဲေပးပို႕ရပါမည္။ သတင္းေရးသားေပးပို႔ပါက သတင္းရရွိ (သို႔မဟုတ္) ျဖစ္ေပၚသည့္ ဇစ္ျမစ္ကိုထည့္သြင္းေဖာ္ျပရပါမည္။ စာမူပို႔ရာတြင္ ကြန္ပ်ဴတာစာမူျဖစ္ေစ၊ လက္ေရးစာမူျဖစ္ေစ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ စာေစာင္၏ပံုမွန္ထုတ္ေ၀မႈမွာ (၃)လ တစ္ႀကိမ္ျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ထုတ္ေ၀မႈ အတြဲ(၁) အမွတ္(၂)ကို Read More...

ဥပေဒေရးရာေဟာေျပာပြဲမွ သတင္းေကာင္းမ်ား

ဥပေဒေရးရာေဟာေျပာပြဲမွ သတင္းေကာင္းမ်ား   ေလးစားအပ္ေသာUNOBအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု၀င္မ်ား၊ Website ပရိႆတ္မ်ားခင္ဗ်ား – ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအသင္း၏အစီအစဥ္ျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု Federal Franchise ဥပေဒ မ်ားႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒမ်ား၊ အျခားသိသင့္သိထိုက္ေသာဥပေဒမ်ားကို  New York အေျခစိုက္ေရွ႕ေန ဦးပက္ထရစ္၀မ္ မွ အသိပညာေပးေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။ ေဟာေျပာပြဲတြင္ Federal Franchise ဥပေဒအေၾကာင္းရွင္းျပျခင္း၊  တက္ေရာက္လာသူမ်ား၏ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒမ်ား၊ အိမ္ျခံေျမအေရာင္းအ၀ယ္(Foreclosure, Shortsales)ဥပေဒဆိုင္ရာေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ေျဖ ၾကားအႀကံျပဳသြားပါသည္။ ေဟာေျပာပြဲတြင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားအၾကားေႏြးေထြးရင္းနွီးမႈမ်ားလဲပိုမိုရရွိခဲ့ၾကပါသည္။ UNOB အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးပက္ထရစ္၀မ္ မွျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအတြက္ ဥပေဒေရးရာ ကိစၥမ်ားတြင္ မ်ားစြာအကူအညီေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းမ်ားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ UNOB အဖြဲ႕၀င္ မ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒေရးရာအမႈကိစၥမ်ားအတြက္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းလုပ္ေဆာင္ပါက UNOB အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္ေျပာၾကားရန္အသိေပးလိုပါသည္။ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္အထူးႏႈံးအစီအစဥ္ျဖင့္ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဦး ပတ္ ထ ၇စ္ ဝမ္း ႏွင္႔ ဆက္ သြယ္ ရန္ း 347-219-5337   mkpwssy.jsc@verizon.net အ ေကာင္း ဆံုး အ ခ်ိန္ း between 10 am and 6 pm ဆက္ သြယ္ တဲ႕ အ ခါ နာ မည္ ရယ္၊ UNOB အ ဖဲြ႕ ဝင္ ျဖစ္ ေႀကာင္း Read More...

ယဥ္စည္းကမ္း တင္းၾကပ္မႈ စီမံခ်က္သတင္း

Website ပရိႆတ္မ်ားခင္ဗ်ား – ၾသဂုတ္လ(၁)ရက္မွစ၍ ရက္ေပါင္း(၃၀)အတြင္း ဒါဏ္ေငြေပါင္း(၉)သန္းရရွိသည္အထိ အဖမ္းအဆီးမ်ားကို State Troopers လုပ္ေဆာင္ၾကမည္ဟုသိရပါသည္။ ကားေမာင္းခရီးသြားမ်ား ပို၍သတိထားႏိုင္ရန္ သတိေပးရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ Dear Everyone, Starting Aug 1st state troopers will write tickets for 5 miles over the speed limit. The goal is to get 9 million in 30 days. Drive safe. Read More...

စာေပေဆြးေႏြးပြဲဖိတ္ၾကားျခင္း

Burmese Literature Discussion(PDF format) ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအသင္း ( အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ) United Nationals Organization of Burma ေလးစားအပ္ပါေသာ UNOB အသင္း၀င္မ်ားႏွင့္ လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား။ ဖေလာ္ရီဒါရွိစာေပ၀ါသနာရွင္မ်ားအတြက္ စာေပေဆြးေႏြးပြဲတခုကို UNOB မွစီစဥ္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဖေလာ္ရီဒါတြင္ေနထိုင္ေသာ စာေရးဆရာမႀကီးေဒၚပတၱျမားခင္ ႏွင့္ ျမန္မာျပည္မွအလည္ခရီးေရာက္ရွိလာေသာ ေ႐ႊအျမဳေတမဂၢဇင္း ႏွင့္ အလင္းတန္းဂ်ာနယ္အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဆရာဦး၀င္းၿငိမ္း တို႔မွ စာေပေရးရာမ်ား ေဆြးေႏြး ေဟာေျပာၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ရပ္ေ၀းရပ္နီးမွ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု၀င္မ်ား၊ အားလံုးေသာစာေပ၀ါသနာရွင္မ်ား ႁကြေရာက္အားေပး ၾကပါရန္ ေလးစားစြာဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပရိႆတ္မ်ားမွ စာေပေရးရာေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း ေမးျမန္းႏိုင္ၾကပါသည္။ အစီအစဥ္ ေန႔ရက္။                   ။ ၾသဂုတ္လ (၁၄)ရက္ (စေနေန႔) 8/14/10 အခ်ိန္။           ။ ညေန(၈)နာရီ မွ ည(၁၁)နာရီအထိ ေနရာ။           ။ ေဒါက္တာဦးၾကင္ဟို + ေဒၚဂေရ႕စ္ ေနအိမ္ Address: 427 NW 38 Way, Deerfield Beach, FL-33442 954-849-2016 begin_of_the_skype_highlighting              954-849-2016      end_of_the_skype_highlighting ( ႁကြေရာက္လာၾကေသာပရိႆတ္မ်ားကို စုေပါင္းညစာျဖင့္တည္ခင္းဧည့္ခံပါမည္ ) အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအသင္း Read More...

စာေပေဟာေျပာပြဲ မလုပ္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ေတာင္းပန္ျခင္း

ေလးစားအပ္ပါေသာ UNOB အသင္း၀င္မ်ား၊ Website ပရိႆတ္မ်ား၊ စာေပ၀ါသနာရွင္မ်ားခင္ဗ်ား။ UNOB Website ေပၚတြင္ ဆရာႀကီးဦး၀င္းေဖ၏စာေပေဟာေျပာပြဲတစ္ခုက်င္းပျပဳလုပ္မည္ဟု ေက်ညာခဲ့ပါသည္။ ထိုေက်ညာခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ရျခင္းအေပၚ အႏူးအညြတ္ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္ေသာကာလတြင္ အေကာင္အထည္ေပၚေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆက္လက္ႀကိဳးစားသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ UNOB မွတတ္ႏိုင္သမွ်ေသာ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ဆက္လက္အားေပးၾကပါရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ UNOB Read More...

နာေရးသတင္း

JAY F LEONG (ေခၚ) ကို၀င္းေဆြ အသက္ (၅၃) ႏွစ္ ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္၊ Pompano Beach ေန SUSAN LEONG ၏ ခ်စ္လွစြာေသာခင္ပြန္း၊ Deerfield Beach ေန ေဒါက္တာဦးၾကင္ဟိုး ႏွင့္ ေဒၚGrace တို႕၏တူ၊ Delaware ျပည္ နယ္ Newark ၿမိဳ႕ေန မLily + Mr. Terence၊ Texas ျပည္နယ္ Austinၿမိဳ႕ေန Mr. Jim တို႕၏ ခ်စ္လွစြာေသာအကိုသည္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ဇြန္လ(၁၉)ရက္ နံနက္(၆)နာရီ (၄၀)မိနစ္ အခ်ိန္တြင္ ဖေလာ္ရီဒါေနအိမ္၌ ဘ၀တပါးသို႔ကူးေျပာင္းကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း ေဆြမ်ိဳးမိတ္သဂၤဟအေပါင္းတို႔အား အသိေပးအေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။ ကြယ္လြန္သူ ကို၀င္းေဆြသည္အခ်က္အျပဳတ္အလြန္ကၽြမ္းက်င္ေသာ စားဖိုမွဴးတဦးျဖစ္ခဲ့ ၿပီး ၊ ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္ရွိျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအသင္း(UNOB) ၏အဖြဲ႕၀င္ တဦးလည္းျဖစ္ပါသည္။ နာေရးအခမ္းအနားအစီအစဥ္ ေန႔ရက္။    ။ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ဇြန္လ(၂၂)ရက္ အဂၤါေန႔။ အခ်ိန္။      ။ ညေန(၅)နာရီ ေနရာ။      ။ Forest Lawn North Funeral Home & Cemetery, 200 West Copans Road, Pompano Beach,   FL 33064. Tel: 954-784-4000 Direction: http://maps.google.com/maps?q=200+w+copans+rd+pompano+beach,+fl+33064&oi=gmail ကြယ္လြန္သူအားရည္စူး၍ က်န္ရစ္သူမိသားစုမ်ားက အခမ္းအနားတက္ေရာက္လာသူမိတ္သဂၤဟ မ်ားအား Read More...

Myanmar Visa Information

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ခရီးသြားမ်ား VISA ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ား သိလိုပါက ေအာက္ပါဖိုင္ကိုဖြင့္ၾကည့္ႏိုင္ၾကပါသည္။ Myanmar-Visa.pdf Read More...

စာမူမ်ားေတာင္းခံျခင္း

ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားသတင္းစာေစာင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု P.O. Box: 20196, West Palm Beach, FL 33416 သို႔ လူႀကီးမင္းခင္ဗ်ား ရက္စြဲ။ ။ ၂၀၁၀ခု၊ ေမ (၁၁)ရက္ “ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားသတင္းစာေစာင္ ” ကို ယခုႏွစ္မွစတင္၍ ေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ထုတ္ေ၀ ျဖန္႔ခ်ိသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၁။ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအသင္းႀကီး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အသင္း၀င္မ်ားသို႔ပံုမွန္အစီရင္ခံသြားရန္။ ၂။ နီးစပ္ရာျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း ဗဟုသုတဆိုင္ရာ၊ အသိပညာ အတတ္ပညာဆိုင္ရာ၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ၊ ဥပေဒေရး ဆိုင္ရာ၊ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ၊ လူမႈဖူလံုေရးဆိုင္ရာ၊ သိမွတ္စရာသတင္းမ်ားဆိုင္ရာ၊ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ဆိုင္ရာမ်ားကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္တတ္ႏိုင္သေလာက္ျဖန္႔ခ်ီေပးသြားရန္။ UNOB မွ ပထမဆံုးအႀကိမ္ထုတ္ေ၀မည့္ ” ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား သတင္းစာေစာင္ ” အတြက္ ေအာက္ပါ လိပ္စာအတိုင္း (more…) Read More...

Letter From A Friend (2)

တစ္ခါက သိပ္ခ်စ္ၾကတဲ႕ ေကာင္ေလးနဲ႕ ေကာင္မေလး ၂ေယာက္ ရွိၾကပါတယ္.. သူတို႕၂ေယာက္ခ်စ္ေနတဲ႕ အေၾကာင္းကို ေကာင္မေလးရဲ႕ အေဖက သိသြားေတာ႕ ေကာင္ေလးနဲ႕ လံုး၀ကို သေဘာမတူပါဘူးတဲ႕… ဒါနဲ႕ဘဲ ေကာင္ေလးနဲ႕ ေကာင္မေလးတို႕ ၂ေယာက္ဟာ တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္လဲ မခြဲႏိုင္မခြာရက္ သိပ္ခ်စ္ေန ၾကေတာ႕ အိမ္ကေန ထြက္ေျပးၾကျပီး ၂ေယာက္တည္းကမၻာကို ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ တည္ေဆာက္ၾကဖို႕ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကပါတယ္.. သူတို႕၂ေယာက္ ထြက္ေျပးသြားေတာ႕ ေကာင္မေလးအေဖက (more…) Read More...

တ႐ုတ္႐ိုးရာအပ္စိုက္ေဆးကုသမႈသတင္းေကာင္း

တ႐ုတ္႐ိုးရာအပ္စိုက္ေဆးကုသမႈကို ႏွစ္ခ်ိဳက္သူမ်ားအတြက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေ၀ဒနာမ်ားကိုေျပာျပႏိုင္ပါၿပီ။ ျမန္မာေက်ာင္းသူတဦး(မစုစႏၵီေအာင္)ကိုယ္တိုင္ အပ္စိုက္ကုသေပးမႈကိုခံယူႏိုင္ၾကပါၿပီ။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေဆးကုသမႈအခ်ိန္ဇယား၊ (more…) Read More...