စာေပစကား၀ိုင္းမွ မွတ္တမ္းတင္ ဓါတ္ပံုမ်ား

ဆရာဦး၀င္းၿငိမ္း၊ ဆရာမႀကီးေဒၚပတၱၿမားခင္ တို႕ႏွင့္ စာေပေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုကို ႀသဂတ္လ ၁၄ရက္ေန႕ ဆရာဟိုးေနအိမ္ တြင္ၿပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တက္ေရာက္လာႀကသူမ်ား၏ ရန္ကုန္ စာေပ၊ စာနယ္ဇင္းႏွင့္ အႏုပညာေလာက စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေမးခြန္းမ်ားကို ဆရာဦး၀င္းၿငိမ္း မွ ေစ့ေစ့ငွငွ ေၿဖႀကားသြားသည္မွာ အလြန္မွတ္သားဖြယ္ ေကာင္းပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ မ၀င္း၀င္းေသာ္ မွ ဆရာမႀကီးေဒၚပတၱၿမားခင္၏ အထုပၸတၱိ အက်ဥ္းကို ဖတ္ႀကားေပးခဲ့ၿပီး ေဒါက္တာႀကင္ဟိုး၊ ေဒါက္တာေက်ာ္ဦး၊ ေဒါက္တာေထြးေထြးစိန္တို႕မွ ဂုဏ္ၿပဳလက္ေဆာင္မ်ား အသီးသီးေပးအပ္ခဲ့ႀကပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲသည္ ရင္းရင္းႏီွးႏီွး ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ေပ်ာ္စရာလည္းေကာင္းသလို အစားအေသာက္မ်ားလည္း စံုလင္ပါသည္။ တက္ေရာက္လာခဲ့သူမ်ားေရာ၊ မလာၿဖစ္ခဲ့သူမ်ား အတြက္ပါ ေဆြးေႏြးပြဲမွ မွတ္တမ္းတင္ ဓါတ္ပံုမ်ားကို ၿပန္လည္ႀကည့္ရႈ႕ႏိုင္ရန္ ေဖၚၿပလိုက္ရပါသည္။

Filed Under: FeaturedPicture Gallery

Tags:

RSSComments (5)

Leave a Reply | Trackback URL

  1. bm says:

    It was such a nice event and thanks a lot to those who supported for this wonderful event. We pray for Saya U Win Nyein to have a nice trip back home and do all the good works. As for Sayama Gyi Daw Padamya Khin, we pray to have a long life and write more for everyone who love her works.
    Very nice pictures. Very good foods. Very happy night.

  2. Thar Aye says:

    God bless you all.

  3. Web Master says:

    Video ကေတာ့ Editor က်န္းမာေရးမေကာင္းေသးလို႕ပါခင္ဗ်ာ၊

  4. Ye Min Oo says:

    ့့့့့ု့့့အရမ္းေကာင္းတဲံ့အစီအစဥ္ပါဘဲ။
    ၿဖစ္နုိင္ရင္ Video ၾကည့္ခ်င္ပါတယ္။

  5. Than Naing says:

    စကား၀ိုင္းမွာ
    ဆရာႀကီးနဲ႔ဆရာမႀကီးတို႔ရဲ႕မွတ္သားဖြယ္ေတြၾကားခဲ့ရပါတယ္။
    မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႕ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ဆံုေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။
    အစားေကာင္းအေသာက္ေကာင္းမ်ားစားေသာက္ခဲ့ရပါတယ္။
    အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Leave a Reply