စာမူမ်ားေတာင္းခံျခင္း

ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားသတင္းစာေစာင္
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
P.O. Box: 20196, West Palm Beach, FL 33416
သို႔
လူႀကီးမင္းခင္ဗ်ား
ရက္စြဲ။ ။ ၂၀၁၀ခု၊ ေမ (၁၁)ရက္

“ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားသတင္းစာေစာင္ ” ကို ယခုႏွစ္မွစတင္၍ ေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ထုတ္ေ၀ ျဖန္႔ခ်ိသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
၁။ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအသင္းႀကီး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အသင္း၀င္မ်ားသို႔ပံုမွန္အစီရင္ခံသြားရန္။
၂။ နီးစပ္ရာျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း ဗဟုသုတဆိုင္ရာ၊ အသိပညာ အတတ္ပညာဆိုင္ရာ၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ၊ ဥပေဒေရး ဆိုင္ရာ၊ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ၊ လူမႈဖူလံုေရးဆိုင္ရာ၊ သိမွတ္စရာသတင္းမ်ားဆိုင္ရာ၊ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ဆိုင္ရာမ်ားကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္တတ္ႏိုင္သေလာက္ျဖန္႔ခ်ီေပးသြားရန္။

UNOB မွ ပထမဆံုးအႀကိမ္ထုတ္ေ၀မည့္ ” ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား သတင္းစာေစာင္ ” အတြက္ ေအာက္ပါ လိပ္စာအတိုင္း “စာမူ”မ်ားဆက္သြယ္ေပးပို႔ၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။
UNOBအဖြဲ႕၀င္ေသာ္၎၊ အဖြဲ႕၀င္မဟုတ္သူေသာ္၎ မည္သူမဆိုပါ၀င္ေရးသားႏိုင္ၾကပါသည္။ စာေစာင္သည္ Commu -nity အက်ိဳးအတြက္သာလွ်င္ျဖစ္၍ စာမူခေငြေၾကးခ်ီးျမင့္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။
ေအာက္ပါေခါင္းစဥ္အရ၎၊ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ၎ ေပးပို႔ႏိုင္ၾကပါသည္။ ဗဟုသုတ၊ ရသစာေပ၊ ကဗ်ာ၊ ကာတြန္း၊ ေဆာင္းပါး၊ သတင္း၊ ဟာသ စသည္ျဖင့္ျဖစ္ပါသည္။
စာမူႏွင့္အတူ ကိုယ္တိုင္ေရးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျခားစာေစာင္မ်ားတြင္ေပးပို႔ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း တာ၀န္ယူေပးရမည္ျဖစ္ ပါသည္။
ဘာသာျပန္စာမူျဖစ္ပါက မူရင္းစာမူကိုပူးတြဲေပးပို႕ရပါမည္။
သတင္းေရးသားေပးပို႔ပါက သတင္းရရွိ (သို႔မဟုတ္) ျဖစ္ေပၚသည့္ ဇစ္ျမစ္ကိုထည့္သြင္းေဖာ္ျပရပါမည္။

စာမူပို႔ရာတြင္ ကြန္ပ်ဴတာစာမူျဖစ္ေစ၊ လက္ေရးစာမူျဖစ္ေစ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။
စာေစာင္၏ပံုမွန္ထုတ္ေ၀မႈမွာ (၃)လ တစ္ႀကိမ္ျဖစ္ပါသည္။ (January / May / August / October)
ပထမအႀကိမ္ထုတ္ေ၀မႈ အတြဲ(၁) အမွတ္(၁)ကို ဇြန္လ (ပထမ)အပတ္ (၂၀၁၀)ခုႏွစ္တြင္ထုတ္ေ၀ပါမည္။

စာမူေရြးခ်ယ္ေရးမူမွာ UNOB အဖြဲ႕၏မူအတိုင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ www.unobusa.org တြင္အေသးစိတ္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ ပါသည္။

စာေစာင္ကိစၥဆက္သြယ္ရန္။ ။ UNOB, P.O. Box: 20196, West Palm Beach, FL 33416
136 South US Hwy 1, Vero Beach, FL 32962
thanvero@gmail.com, Cell Phone: 772-538-1343 / Fax: 772-567-0679
ေလးစားစြာျဖင့္ –

သန္းႏိုင္
စာေစာင္ထုတ္ေ၀ေရးတာ၀န္ခံ(ယာယီ) ၊ UNOB-USA

Related posts:

Filed Under: UNOB

RSSComments (0)

Trackback URL

Leave a Reply