တ႐ုတ္႐ိုးရာအပ္စိုက္ေဆးကုသမႈသတင္းေကာင္း

acupuncture1တ႐ုတ္႐ိုးရာအပ္စိုက္ေဆးကုသမႈကို ႏွစ္ခ်ိဳက္သူမ်ားအတြက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေ၀ဒနာမ်ားကိုေျပာျပႏိုင္ပါၿပီ။ ျမန္မာေက်ာင္းသူတဦး(မစုစႏၵီေအာင္)ကိုယ္တိုင္ အပ္စိုက္ကုသေပးမႈကိုခံယူႏိုင္ၾကပါၿပီ။
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေဆးကုသမႈအခ်ိန္ဇယား၊ ေဆးခန္းလိပ္စာ ႏွင့္ တယ္လီဖံုးနံပါတ္မ်ားအတိုင္း ဆက္သြယ္ႏိုင္ၾကပါသည္။

I go to this Chinese Medicine school, called “Atlantic Institute of Oriental Medicine”. This is my 2nd year, 2nd semester in this school. We treat almost all kinds of diseases. However, this is natural way of treating diseases,not western medicine, it may take time to cure and also it depends on a person’s constitution. One may be getting better after first treatment, and one may take a little bit more time to get better.

The address of my school is

ATOM (student clinic)
100 E. Broward Blvd.
Ft Lauderdale Fl 33301
954-763-9840

Monday to Thursday (9am to 9 pm)
Friday and Saturday (9 am to 5 pm)

Please call this phone number to make an appointment in advance, with my name(Su Sandi Aung).

$30 per visit
$25 per visit for 65 and older
$20 per visit for students
Free (once per week) for veterans.

(no insurance required)

If you want herbs (if doctors prescribe to you), the price range is between $10 to $20).

I hope you could help me find many patients. I would love to treat burmese people especially. I am the only burmese in my school. My clinic hours are Wednesday (1 pm – 5 pm), Thursday (1 pm – 5 pm), Saturday (1 pm – 5 pm). If you could email me what time you are coming to the clinic, that would be better for me. If you cannot come to the clinic these hours that I am in, please email me what time you could come to the clinic, and I can adjust the time for you. If I don’t have classes, I could be able to come to clinic just to see you. Thank you so much.

Su Sandy Aung

Filed Under: FeaturedUNOB

RSSComments (4)

Leave a Reply | Trackback URL

 1. Su Sandy Aung says:

  Hi Ko Thet Lwin,
  Thank you for asking. We can treat almost all kinds of pain such as shoulder, neck, nose, hand, knee, leg, thigh, back, hip, headache, migraine, eyes, ear, mouth, toothache, stomach, etc. Also, dizziness, allergies, rashes, numbness, depression, anxiety, strokes, high blood pressure, diarrhea, constipation, asthma, insomnia, etc. I hope it helps. If you have any other questions, please feel free to contact me. I would be happy to answer your questions. My email address is susandy.aung@gmail.com.

 2. Thet Lwin says:

  ျဖစ္နိုင္လ်င္မည္သည့္ေရာဂါမ်ိုးကိုအဓိကထားကုသနိုင္သည္ကိုမစုစနီၵေအာင္မွေဖာ္ျပေပးေစလိုပါသည္

 3. Than Naing says:

  မစုစႏၵီေအာင္ က ျမန္မာေက်ာင္းသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ အပ္စိုက္ကုေဆးပညာ(၃ႏွစ္)သင္တန္းတက္ေရာက္ေနသူျဖစ္ပါတယ္။
  ေက်ာင္းကို(၂)ႏွစ္ေအာင္ၿပီးျဖစ္လို႔ ေဆးကုသခြင့္လက္မွတ္ရရွိထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။
  ေနာက္ဆံုးႏွစ္ကိုဆက္လက္တက္ေရာက္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။
  သတင္းမွာပါတဲ့ ဖံုးနံပါတ္ကိုသိခ်င္တာမ်ား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

 4. Ko Moung pe says:

  Who is Su Sandy Aung?

Leave a Reply