သတင္းစဥ္

ေမြးဖြားျခင္းမဂၤလာ


ျမန္မာမ်ိဳးႏြယ္သမီးေလး ‘ေမသဇင္ဦး’ ကို ၂၀၁၀ခု၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁၈)ရက္ ၾကာႆပေတးေန႔ တြင္ ဖခင္ေဒါက္တာေက်ာ္ႏိုင္ဦး ႏွင့္ မိခင္မဇင္ႏြယ္၀င္း တို႔မွ ေကာင္းမြန္စြာဖြားျမင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ မိဘေဆြမ်ိဳး၊ မိတ္သဂၤဟမ်ားႏွင့္ UNOBအဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ၀မ္းသာဂုဏ္ယူစြာသြားေရာက္ၾကည့္႐ႈႀကိဳဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

ေမြးဖြားျခင္းမ်ားစြာတြင္ လူသားတဦးေမြးဖြားျခင္းသည္မဂၤလာအရွိဆံုးပင္ျဖစ္ပါသည္။

ေဆာင္းမွာပြင့္ေသာသဇင္ပန္းကို ပင္ျမင့္ထက္မွာေမြးဖြားပါသည္။

ေငြသဇင္ပန္းကိုပင္ ဦးေခါင္းမွာတျမတ္တႏိုးပန္၍ ဂုဏ္တင့္ျခင္းျဖင့္ ေတာ္၀င္ပန္းအစစ္ တခမ္းတနားျဖစ္ရပါသည္။May Thazin Oo

ဖေလာ္ရီဒါ၏ေအးခ်မ္းေသာ ေဆာင္းမွာေမြးသည့္ သမီးေလးေမသဇင္ဦးသည္ ေအးခ်မ္းသာယာသည့္ ဘ၀၏ ခ်မ္းသာကိုရပါလိမ့္မည္။ ေတာ္၀င္ပန္း၏ ဂုဏ္တင့္ျခင္းမ်ိဳးျဖင့္ ႐ုပ္ဆင္းအလွ ေတာ္စြပညာ၊ ခ်မ္းသာျခင္းမက က်န္းမာျခင္းကတစ္ပါး၊ လူအမ်ားႏွင့္နတ္ခ်စ္ အက်ိဳးမ်ားစြာႏွင့္လူျဖစ္ေသာ အမိအဖမ်ား၏ ရတနာအစစ္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ေကာင္းက်ိဳးရတနာဖူးပြင့္လာသို႔ ျပည့္စံုဂုဏ္ထူး ‘ေမသဇင္ဦး’သည္ သုခမ်ားစြာခ်စ္စရာျဖင့္ အသက္တစ္ရာမကရွည္ေစေသာ္၀္။

Filed Under: Newsletter

RSSComments (0)

Trackback URL

Leave a Reply