Wishing you all

မဂၤလာပါ။

ယေန႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အသံုးၿပဳေနေသာ Internet ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွာ မည္မွ်ႀကီးမားေႀကာင္း ယခုစာဖတ္ေနသူကိုယ္တိုင္ သိရိွၿပီးၿဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ယခင္က ကမာၻ အေရွ႕ၿခမ္းႏွင့္ အေနာက္ဖက္ၿခမ္း စာတစ္ေစာင္ပို႕မည္ဆိုလွ်င္ လႏွင့္ခ်ီ၍ ႀကာႏိုင္ေသာ္လည္း ယေန႕ မိနစ္ပိုင္းအတြင္း Email ကိုအသံုးၿပဳ၍ သိရိွႏိုင္ပါသည္။ သင္႕မွာ အေၿခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားသာ ၿပည့္စံုပါက Instant Video Messenger မ်ားကို အသံုးၿပဳ၍ ရုပ္ႏွင့္အသံပါ တစ္ခ်ိန္တည္း ၿမင္ႏိုင္ ႀကားႏုိင္ပါသည္။  ကမာၻ႕သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားစြာကို မိနစ္ပိုင္းအတြင္း ရွာေဖြရယူႏိုင္ၿပီး၊ Twitter ႏွင့္ Facebook ကဲ့သို့ေသာ Social Network မ်ားမွတစ္ဆင့္ ကမာၻ႕ေနရာ အရပ္ရပ္တြင္ ပ်ံႏွံေနသည့္  မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအား တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အလာဘ၊ သလာဘ ေၿပာဆိုေနႏိုင္ပါသည္။ Digital Media မ်ားကို အကန့္အသတ္မရိွ အခ်င္းခ်င္း ေ၀မွ်ႏိုင္ပါသည္။

ဤသည္မွာ Network ၏ အက်ိဳး တရားပင္ ၿဖစ္ပါသည္။ Internet ဆိုသည္မွာ Global Network ဟု ပညာရွင္မ်ားက အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုႀကပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ Community ဆိုသည္မွာလည္း Network တစ္ခုပင္ ၿဖစ္ပါသည္။ အခ်င္းခ်င္း ခ်ိပ္ဆက္ထားမႈေႀကာင့္ အၿပန္အလွန္ သတင္းမ်ား ဖလွယ္ၿခင္း၊ အကူအညီေပးမႈမ်ား ရိွၿခင္းၿဖင့္ အခ်ိန္တိုတို အတြင္း အလုပ္ၿပီးႏိုင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕အခ်င္းခ်င္း အကူအညီေပးမႈမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အားမီွခိုေနထိုင္လ်က္ရိွႀကေသာ ၿမန္မာၿပည္ရိွ မိဘ ညီအစ္ကို၊ ေမာင္ႏွမ မ်ားအား သြယ္၀ိုက္ အကူအညီေပးရာလည္း ေရာက္ပါသည္။ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ေပၚေပါက္လာလွ်င္ အၿပဳဖက္မွ ၿမင္ေသာသူမ်ားရိွသလို၊ အပ်က္ဖက္မွ ၿမင္ေသာသူမ်ား လည္းရိွေနမည္သာၿဖစ္ပါသည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ အေကာင္းႏွင့္အဆိုးကို ခြဲၿခားႀကည့္ၿမင္တတ္ရန္ႏွင့္ မိမိလုပ္သင့္ သည္မ်ားကို အၿမင္ရွင္းရွင္းၿဖင့္ အလုပ္ၿပီးေအာင္ လုပ္သြားရန္သာ အေရးႀကီးပါသည္။ မိမိၿဖင့္ အၿမင္ မတူသူမ်ားကိုလည္း အၿပစ္အၿမင္ပဲ ပါ၀င္ လက္တြဲလာႏိုင္ရန္ အၿမဲတံခါးဖြင့္ ဖိတ္ေခၚၿခင္းၿဖင့္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို ပူေပါင္း တည္ေဆာက္ႀကမည္ဆိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ Community မွာတိုင္းတစ္ပါး လူမ်ိဳးၿခားမ်ား အလယ္တြင္ မ်က္ႏွာေမာ့၍ ေနႏိုင္မည္ၿဖစ္ပါသည္။ သို႕မွသာလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႕၏ ေနာက္လာမည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားက အမ်ိဳးအတြက္ ဂုဏ္ယူႏိုင္စရာရိွမည္၊ ဂုဏ္ယူတတ္ႀကလိမ့္မည္ၿဖစ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ကၽြန္ေတာ္တို႕ပတ္၀န္းက်င္တြင္ အခ်င္းခ်င္း ” ဗမာေတြ အသံုးကိုမက်ဘူး” “ဗမာက်င့္ ဗမာႀကံနဲ႕” စသၿဖင့္ ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္း ရႈတ္ခ်ေၿပာဆိုမႈမ်ားကို ေတြ႕ႀကရတတ္ပါသည္။ မည္မွ်၀မ္းနည္းစရာေကာင္းပါသနည္း။ ဤသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕အားလံုး၏ တာ၀န္သာၿဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္မ်ား unobusa.org (Web Site) သက္တမ္းမွာ ယခုဆိုလွ်င္ ၆လ ေက်ာ္မွ်သာရိွေသးေသာ္လည္း ကမာၻ႕ေနရာ အႏွံအၿပားမွ စိတ္၀င္တစားႀကည္႕ရႈမႈမ်ားေႀကာင့္ ေန့စဥ္ႏွင့္အမွ် လာေရာက္လည္ပတ္သူ ဦးေရ မ်ားၿပားလာေႀကာင္း Web site စစ္တမ္းမ်ားအရ သိရိွရပါသည္။ ႏႈတ္မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ Email မ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ Comment section မွေသာ္လည္းေကာင္း ေ၀ဖန္စာ၊ အႀကံေပးစာမ်ားကို လက္ခံရရိွသည့္အတြက္လည္း လြန္စြာမွ ႏွစ္္ေထာင္းအားရမိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ မ်ားစြာႀကိဳးစားရဦးမည္ဟု နားလည္ထားသလို တတ္ႏိုင္သည့္ဖက္မွ အခ်ိန္လု၍ ႀကိဳးစားကူညီႀကေသာ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မဟုတ္ေသးသူမ်ားကိုပါ UNOB အဖြဲ႕ႀကီးမွ အထူးေက်းဇူးတင္ရိွပါေႀကာင္း ဤေနရာမွေန၍ ေဖၚၿပလိုပါသည္။ UNOB အဖြဲ႕ႀကီးသည္ ၿမန္မာၿပည္မွ လာေရာက္ႀကကုန္ေသာ အမ်ိဳးသားထုတစ္ရပ္လံုးကို ကိုယ္စားၿပဳသည့္ အဖြဲ႕ၿဖစ္သည့္ အတြက္ ၿမန္မာၿပည္ဖြားမွန္လွ်င္ မည္သူ႕ကိုမဆို ဖိတ္ေခၚပါေႀကာင္း ထပ္မံေဖၚၿပလိုပါသည္။ အားလံုးညီညီညာညာ ပါ၀င္လက္တြဲႀကမည္ဆိုလွ်င္ လူမႈအက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေအာင္ၿမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ၿဖစ္ေႀကာင္း အလုပ္မ်ားမွ သက္ေသၿပလ်က္ရိွပါသည္။

ယခုေလာေလာဆယ္အခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ U.S. Burmese Community အတြင္း အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြၿခင္းလမ္းညႊန္ (Job Finder and Web Classified) အစီအစဥ္သစ္တစ္ခု UNOB  Web Site ေပၚတြင္ တိုးခ်ဲ႕ရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရိွပါသည္။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ေပးႏိုင္သူမ်ားမွ ဤ Web site ၏ Jobs က႑တြင္လာေရာက္ ေႀကၿငာႏိုင္ပါမည္။ လိုအပ္ေသာ Information အခ်ိဳ႕ကိုၿဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ရုံမွ်ၿဖင့္ ခ်က္ခ်င္း Web Site ေပၚတြင္ ေႀကၿငာၿပီးသားၿဖစ္ပါလိမ့္မည္။ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြလိုသူမ်ားမွ ထိုက႑ကို ႀကည့္၍ မိမိစိတ္၀င္စားေသာ အလုပ္ရိွလွ်င္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ႏိုင္မည္ ၿဖစ္ပါသည္။ ထို့အတူ မိမိမွအေရာင္းအ၀ယ္ ၿပဳလုပ္ခ်င္ေသာ ပစၥည္း (ဥပမာ-အိမ္၊ ၿခံ၊ ေၿမ၊ ကား၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း) စသၿဖင့္ လာေရာက္ေႀကၿငာႏိုင္မည္ၿဖစ္ပါသည္။ ဤ၀န္ေဆာင္မႈသည္ ၿမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏ အက်ိဳးကိုေမွ်ာ္ကိုး၍ ၿပဳလုပ္ၿခင္းၿဖစ္ေသာေႀကာင့္ ( အခမဲ့သက္သက္ ) သာၿဖစ္မည္ ၿဖစ္ပါသည္။

ႏွစ္ေဟာင္းမွ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို အေၿခခံ၍ လာမည့္ႏွစ္သစ္တြင္ အမ်ားအက်ိဳးပိုမို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြည္ခ်က္မ်ား ထားရိွၿပီး မဂၤလာရိွေသာ ႏွစ္သစ္အား ႀကိဳဆိုပါေႀကာင္း ေဖၚၿပလိုက္ရပါသည္။

Wishing you all a very Happy New year.

Admin

Filed Under: UNOB

Tags:

RSSComments (1)

Leave a Reply | Trackback URL

  1. Nagar says:

    Thank you…good blog.. I want to read this kind of blog often

Leave a Reply