နာေရးသတင္း

ေဒၚခင္မာခ်ိဳ (ခ) မခ်ိဳ

အသက္ (၅၂)ႏွစ္

Orlando, Florida, USA

11905 Pasteur Dr, Orlando FL 32826 ေန၊ သား ေမာင္ၾကည္ေဇာ္ ႏွင့္ ေမာင္ထြန္းေနေဇာ္ တို႔၏မိခင္ ေဒၚခင္မာခ်ိဳ (ေခၚ) မခ်ိဳ (AFC, Sushi)သည္ December 6, 2009 (12/06/09)ညေန (၆)နာရီ (၁၀)မိနစ္တြင္ ရုတ္တရက္ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္သြားခဲ့ပါသည္။

မိတ္ေဆြသဂၤဟမ်ားမွလာေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ႏွင့္ က်န္ရစ္သူမိသားစု(သားငယ္ႏွစ္ဦး)အားလာေရာက္အားေပးႏွစ္သိမ့္ႏိုင္ၾကရန္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါအစီအစဥ္အတိုင္းဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

ေနရာ။ ။ Dove Funeral Home

4310 Curry Ford Road

Orlando, FL 32806 – 2702

Tel: 407-897-0892

အခ်ိန္။ ။ အဂၤါေန႔ ညေန(၆)နာရီ မွ (၈)နာရီခြဲအထိ။ (12/08/09) 6:00PM – 8:30PM

ဆက္သြယ္ရန္။ ။

Ko Aung Kyaw

407-212-6638 Cell

Daw Shwe Toe

407-492-5594 Cell

Maung Kyi Zaw

407-485-4004 Cell

က်န္ရစ္သူမိသားစု(ကိုယ္စား)

Filed Under: UNOB

RSSComments (0)

Trackback URL

Leave a Reply